Privacy & disclaimer

vzw Berkenhof 

Maatschappelijke zetel : Beverlostraat 1, 3970 Leopoldsburg, tel 011 34 39 81

Btw: nvt

Privacybeleid

U kunt de website vzwberkenhof.be vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Alleen als u zich registreert via het contactformulier worden uw persoonsgegevens gevraagd.

Deze persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met onderstaand beleid.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

Uw persoonsgegevens die u aan vzw Berkenhof heeft doorgegeven worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Vzw berkenhof is verantwoordelijk voor de verwerking.  Het bestand kan slechts door enkele personeelsleden van vzw Berkenhof geraadpleegd worden voor de uitoefening van hun functie.

Doel van de verwerking 

De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden om u een optimale dienstverlening te garanderen. Als u geen informatie wenst te ontvangen over eventuele toekomstige evenementen kan u dat per e-mail of per brief laten weten aan vzw Berkenhof, Beverlostraat 1, 3970 Leopoldsburg.

Toelating voor de verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u vzw Berkenhof de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal vzw Berkenhof aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.
Neem hiervoor contact op met het secretariaat van vzw Berkenhof, Beverlostraat 1, 3970 Leopoldsburg op het nummer 011 34 39 81 of via e-mail naar zorgverantwoordelijke@vzwberkenhof.be

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Vzw Berkenhof maakt gebruik van volgende cookies:

1.    Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2.    Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3.    Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

4.    Embedded content

Ter ondersteuning van onze activiteiten wijst onze site soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden wij u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft vzw Berkenhof geen controle. Vzw Berkenhof is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn eigendom van vzw Berkenhof. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door vzw Berkenhof. Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan vzw Berkenhof.

Meer vragen? 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met vzw Berkenhof, Beverlostraat 1, 3970 Leopoldsburg via het nummer 011 34 39 81 of via e-mail naar zorgverantwoordelijke@vzwberkenhof.be

Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.