Ondersteuning

vzw Berkenhof biedt dag-, woon- en individuele ondersteuning aan volwassenen met een Persoonsvolgend Budget.(PVF) of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Bekijk hier een filmpje over persoonsvolgend budget

https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/rth/info

 

Woonondersteuning

Home 1

In dit huis wonen volwassen personen met een verstandelijke beperking in groep samen. Zij krijgen in deze woonvorm permanente begeleiding op alle levensdomeinen. Zij gaan niet meer naar een externe dagbesteding omwille van hun leeftijd en/of de extra zorg die zij nodig hebben. Zij krijgen individueel aangepaste dagbesteding in de woning zelf.

Home 2 – beneden

In dit huis wonen volwassen personen met een verstandelijke beperking in groep samen. Zij krijgen in deze woonvorm permanente begeleiding op alle levensdomeinen. Zij gaan minstens deeltijds naar een externe dagbesteding.

Home 2 – boven

In dit huis wonen volwassen personen met een verstandelijke beperking in groep samen. We voorzien een beperkte begeleiding op alle levensdomeinen in deze woonvorm. Ze kunnen beroep doen op een permanentiesysteem. Zij gaan naar een externe dagbesteding.

Dagondersteuning

In ons dagcentrum bieden we een zinvolle dagbesteding in groep aan.  Deze dagbesteding bestaat uit arbeidsgerichte, vormings- en sport- en ontspanningsactiviteiten. Wij beschikken over verschillende ateliers:

Crea-atelier, Bak-atelier, Atelier Semi Industrieel Werk, Huishoudatelier, …
Iedere zorggebruiker heeft een individueel weekprogramma dat is opgesteld vanuit zijn ondersteuningsvraag.

ONZE PRODUCTEN

Goed, prima, doe zo verder!
Complimentjes die wij graag krijgen
over het eindresultaat van
ons harde werk!

Prikken, verven, zagen, plakken
& scheuren zijn maar enkele
deeltaken die wij graag doen.
Dit in combinatie met de beste
Vlaamse meezingers op de
achtergrond zorgen voor een leuke
& aangename werksfeer.

Zo kan je bij ons terecht voor
bijvoorbeeld insectenhuisjes, kaartjes,
sleutelhangers,… En nog veel meer!

Willen jullie graag nog meer weten
over wat wij allemaal maken? Spring
gerust binnen, bel of stuur
een mailtje naar
dagcentrum@vzwberkenhof.be

individuele ondersteuning

Mobiele of ambulante ondersteuning
In vzw Berkenhof kan je ook terecht voor individuele ondersteuning. Deze kan zowel bij ons (ambulant) als bij jouw thuis (mobiel) plaatsvinden. We bieden je tijdens deze contacten praktische en/of psychosociale ondersteuning op verschillende levensdomeinen.

Begeleid werken
Begeleid werken Is niet-betaalde tewerkstelling in een gewone werkpost. Je werkt onder begeleiding en voert deeltaken uit die je graag doet en goed kan. Onze jobcoach kan samen met jou zoeken naar een werkplek die aansluit bij jouw interesses en arbeidsvaardigheden. De jobcoach blijft je gedurende je hele tewerkstelling ondersteunen.