Steun

Giften en sponsoring

Om vernieuwing in onze ondersteuningsmogelijkheden en een voldoende groot zorgaanbod te kunnen bieden, blijft jullie financiële en/of materiële steun van groot belang. Elke bijdrage is zeer welkom en zal ten goede worden besteed.

Om onze werking te steunen kan je je bijdrage storten op het rekeningnummer BE16 7351 5103 7674. Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.

Wens je onze organisatie op regelmatige basis te ondersteunen? Dan kan je PETER of METER worden van vzw Berkenhof. Daarvoor kan je contact opnemen met onze administratieve dienst. Zij helpen je hierbij graag verder.

Vriendenkring

De vriendenkring bestaat uit een groep vrijwilligers die jaarlijks enkele activiteiten organiseert ten voordele van vzw Berkenhof. Ook hun inzet waarderen wij enorm.
Wenst u bij deze groep aan te sluiten? Dan kan u contact opnemen met de directie.

Peter-organisatie

De 10de groep Communicatie- en Informaticasystemen (CIS) van het Belgische Leger heeft vzw Berkenhof destijds als steunproject gekozen. Zij organiseren doorheen het jaar enkele sponsoractiviteiten waarvan de opbrengst naar onze voorziening gaat. Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar.